Niko ne voli onoga koji uvijek viče ‘daj mi’.


niko-ne-voli-onoga-koji-uvijek-vie-daj-mi
latinske poslovicenikonevolionogakojiuvijekviče‘dajmi’niko nene volivoli onogaonoga kojikoji uvijekuvijek vičeviče ‘daj‘daj mi’niko ne voline voli onogavoli onoga kojionoga koji uvijekkoji uvijek vičeuvijek viče ‘dajviče ‘daj mi’niko ne voli onogane voli onoga kojivoli onoga koji uvijekonoga koji uvijek vičekoji uvijek viče ‘dajuvijek viče ‘daj mi’niko ne voli onoga kojine voli onoga koji uvijekvoli onoga koji uvijek vičeonoga koji uvijek viče ‘dajkoji uvijek viče ‘daj mi’

Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli.Narodno oduševljenje, to je kad gomila viče, a ne zna zašto viče.Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli.Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Znate šta je ljepše vidjeti od mladog zaljubljenog para?- Stariji bračni par, koji je zajedno podnio sve životne udarce, spletke sudbine, koji je zajedno prošao sve bolove, proživio srećne i tužne trenutke. Par koji se unatoč svemu još uvijek voli. Dva stara tijela u kojima kucaju dva mlada srca i ona ista ljubav kao na početku.