Niko ne voli onoga koji uvijek viče ‘daj mi’.


niko-ne-voli-onoga-koji-uvijek-vie-daj-mi
latinske poslovicenikonevolionogakojiuvijekviče‘dajmi’niko nene volivoli onogaonoga kojikoji uvijekuvijek vičeviče ‘daj‘daj mi’niko ne voline voli onogavoli onoga kojionoga koji uvijekkoji uvijek vičeuvijek viče ‘dajviče ‘daj mi’niko ne voli onogane voli onoga kojivoli onoga koji uvijekonoga koji uvijek vičekoji uvijek viče ‘dajuvijek viče ‘daj mi’niko ne voli onoga kojine voli onoga koji uvijekvoli onoga koji uvijek vičeonoga koji uvijek viče ‘dajkoji uvijek viče ‘daj mi’

Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli. -Španska poslovica
nikad-ne-pitaj-u-onoga-koji-previe-ima-ve-trai-u-onoga-za-kojeg-zna-da-te-punom-om-voli
Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli. -Jovan Dučić
niko-o-enama-ne-misli-gore-nego-ba-mukarac-koji-ve-neku-enu-bezumno-voli
Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže. -Vilijam Šekspir
uspjeh-jedne-ale-i-u-uhu-onoga-koji-slua-a-ne-u-jeziku-onoga-koji-kae
Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom