Niko nije nesretan bez svoje krivice.


niko-nije-nesretan-bez-svoje-krivice
tin ujevićnikonijenesretanbezsvojekriviceniko nijenije nesretannesretan bezbez svojesvoje kriviceniko nije nesretannije nesretan beznesretan bez svojebez svoje kriviceniko nije nesretan beznije nesretan bez svojenesretan bez svoje kriviceniko nije nesretan bez svojenije nesretan bez svoje krivice

Kad ubijaju bez krivice, možda i puštaju bez opravdanja. -Meša Selimović
kad-ubijaju-bez-krivice-moda-i-putaju-bez-opravdanja
Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje. -Orhan Pamuk
dae-bog-da-nauimo-i-kako-da-jednoga-dana-svoje-ivote-bez-straha-prepriavamo-kao-svoje
Niko ne ljubi protiv svoje volje niti prisiljen. -Latinske poslovice
niko-ne-ljubi-protiv-svoje-volje-niti-prisiljen
Niko nije slobodan ukoliko nije zadržao svoju vlastitu imperiju. -Pitagora
niko-nije-slobodan-ukoliko-nije-zadrao-svoju-vlastitu-imperiju