Niko nije sujetan na svoju mladost, niti se oseća da je presrećan zato što je mlad; a svako je, naprotiv, i nesrećan i očajan kad je star.


niko-nije-sujetan-na-svoju-mladost-niti-se-osea-da-presrean-zato-to-mlad-a-svako-naprotiv-i-nesrean-i-oajan-kad-star
jovan dučićnikonijesujetannasvojumladostnitiseosećadapresrećanzatotomladsvakonaprotivnesrećanočajankadstarniko nijenije sujetansujetan nana svojusvoju mladostniti sese osećaoseća dada jeje presrećanpresrećan zatozato štošto jeje mladsvako jei nesrećannesrećan ii očajanočajan kadkad jeje starniko nije sujetannije sujetan nasujetan na svojuna svoju mladostniti se osećase oseća daoseća da jeda je presrećanje presrećan zatopresrećan zato štozato što ješto je mlada svako jei nesrećan inesrećan i očajani očajan kadočajan kad jekad je starniko nije sujetan nanije sujetan na svojusujetan na svoju mladostniti se oseća dase oseća da jeoseća da je presrećanda je presrećan zatoje presrećan zato štopresrećan zato što jezato što je mladi nesrećan i očajannesrećan i očajan kadi očajan kad jeočajan kad je starniko nije sujetan na svojunije sujetan na svoju mladostniti se oseća da jese oseća da je presrećanoseća da je presrećan zatoda je presrećan zato štoje presrećan zato što jepresrećan zato što je mladi nesrećan i očajan kadnesrećan i očajan kad jei očajan kad je star

Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti. -Sasha Guitry
mukarac-star-kad-enu-vie-niti-moe-da-nosi-na-rukama-niti-da-upropasti
Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star. -Viktor Igo
mi-smo-oboje-tako-blizu-neba-gospoo-vi-zato-to-ste-lijepi-ja-zato-to-sam-star
Niko nije mlad posle 40. godine, ali neodoljivi možemo biti bilo kada. -Koko Šanel
niko-nije-mlad-posle-40-godine-ali-neodoljivi-moemo-biti-bilo-kada
Niko nije slobodan ukoliko nije zadržao svoju vlastitu imperiju. -Pitagora
niko-nije-slobodan-ukoliko-nije-zadrao-svoju-vlastitu-imperiju