Niko nije tako darežljiv kao oni koji nemaju šta dati.


niko-nije-tako-dareljiv-kao-oni-koji-nemaju-dati
francuske poslovicenikonijetakodarežljivkaoonikojinemajutadatiniko nijenije takotako darežljivdarežljiv kaokao onioni kojikoji nemajunemaju štašta datiniko nije takonije tako darežljivtako darežljiv kaodarežljiv kao onikao oni kojioni koji nemajukoji nemaju štanemaju šta datiniko nije tako darežljivnije tako darežljiv kaotako darežljiv kao onidarežljiv kao oni kojikao oni koji nemajuoni koji nemaju štakoji nemaju šta datiniko nije tako darežljiv kaonije tako darežljiv kao onitako darežljiv kao oni kojidarežljiv kao oni koji nemajukao oni koji nemaju štaoni koji nemaju šta dati

Niko nije toliko širokogrud kao oni što nemaju šta da daju.Niko nije tako slijep kao oni koji neće da vide.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Blagosloveni bili oni koji nemaju šta reći pa ćute.Niko ne želi da umre. Čak i oni koji žele u raj ne žele da umru da bi otišli tamo. A ipak, smrt je destinacija na koju ćemo svi otići. Niko ne može pobeći. I tako treba da bude, zato što je smrt verovatno najbolji izum života.Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.