Niko nikog ne može osramotiti, dok se sam ne osramoti.


niko-nikog-ne-moe-osramotiti-dok-se-sam-ne-osramoti
srpske poslovicenikonikognemožeosramotitidoksesamosramotiniko nikognikog nene možemože osramotitidok sese samsam nene osramotiniko nikog nenikog ne možene može osramotitidok se samse sam nesam ne osramotiniko nikog ne moženikog ne može osramotitidok se sam nese sam ne osramotiniko nikog ne može osramotitidok se sam ne osramoti

Dok se covjek sam ne osramoti, ne može ga nitko osramotiti.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Niko nikom ne može natovariti toliko muke na vrat koliko može čovek sam sebi.Niko ti ne može sesti za vrat, ako se ti sam ne pogneš.