Niko nikom ne može natovariti toliko muke na vrat koliko može čovek sam sebi.


niko-nikom-ne-moe-natovariti-toliko-muke-na-vrat-koliko-moe-ovek-sam-sebi
meša selimovićnikonikomnemoženatovarititolikomukenavratkolikočoveksamsebiniko nikomnikom nene možemože natovaritinatovariti tolikotoliko mukemuke nana vratvrat kolikokoliko možemože čovekčovek samsam sebiniko nikom nenikom ne možene može natovaritimože natovariti tolikonatovariti toliko muketoliko muke namuke na vratna vrat kolikovrat koliko možekoliko može čovekmože čovek samčovek sam sebiniko nikom ne moženikom ne može natovaritine može natovariti tolikomože natovariti toliko mukenatovariti toliko muke natoliko muke na vratmuke na vrat kolikona vrat koliko moževrat koliko može čovekkoliko može čovek sammože čovek sam sebiniko nikom ne može natovaritinikom ne može natovariti tolikone može natovariti toliko mukemože natovariti toliko muke nanatovariti toliko muke na vrattoliko muke na vrat kolikomuke na vrat koliko možena vrat koliko može čovekvrat koliko može čovek samkoliko može čovek sam sebi

Niko ti ne može sesti za vrat, ako se ti sam ne pogneš.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki.Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Ono što ste mogli čitati o mojim religioznim uvjerenjima je, naravno, laž. Laž koja se sustavno ponavlja ! Ja ne vjerujem u osobnog Boga, i to nikada nisam poricao, već sam to svima jasno stavio na znanje. Ako ima išta u meni što se može nazvati religioznim, to je onda bezgranično divljenje nad strukturom svijeta, toliko koliko nam to naša znanost može razotkriti.