Niko nikom ne može natovariti toliko muke na vrat koliko može čovek sam sebi.


niko-nikom-ne-moe-natovariti-toliko-muke-na-vrat-koliko-moe-ovek-sam-sebi
meša selimovićnikonikomnemoženatovarititolikomukenavratkolikočoveksamsebiniko nikomnikom nene možemože natovaritinatovariti tolikotoliko mukemuke nana vratvrat kolikokoliko možemože čovekčovek samsam sebiniko nikom nenikom ne možene može natovaritimože natovariti tolikonatovariti toliko muketoliko muke namuke na vratna vrat kolikovrat koliko možekoliko može čovekmože čovek samčovek sam sebiniko nikom ne moženikom ne može natovaritine može natovariti tolikomože natovariti toliko mukenatovariti toliko muke natoliko muke na vratmuke na vrat kolikona vrat koliko moževrat koliko može čovekkoliko može čovek sammože čovek sam sebiniko nikom ne može natovaritinikom ne može natovariti tolikone može natovariti toliko mukemože natovariti toliko muke nanatovariti toliko muke na vrattoliko muke na vrat kolikomuke na vrat koliko možena vrat koliko može čovekvrat koliko može čovek samkoliko može čovek sam sebi

Niko ti ne može sesti za vrat, ako se ti sam ne pogneš. -Martin Luter King
niko-ti-ne-moe-sesti-za-vrat-ako-se-ti-sam-ne-pogne
Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti. -Malkolm Iks
niko-ti-ne-moe-dati-slobodu-niko-ti-ne-moe-dati-jednakost-ili-pravdu-ili-bilo-drugo-ukoliko-muko-sam-e-to-uzeti
Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki. -Miroslav Mika Antić
sve-samo-toliko-veliko-koliko-smo-mi-mali-u-sebi-i-sve-toliko-malo-koliko-smo-mi-u-sebi-veliki