Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli.


niko-o-enama-ne-misli-gore-nego-ba-mukarac-koji-ve-neku-enu-bezumno-voli
jovan dučićnikoženamanemisligorenegobamukarackojivećnekuženubezumnovoliniko oo ženamaženama nene mislimisli goregore negonego bašbaš muškaracmuškarac kojikoji većveć nekuneku ženuženu bezumnobezumno voliniko o ženamao ženama neženama ne misline misli goremisli gore negogore nego bašnego baš muškaracbaš muškarac kojimuškarac koji većkoji već nekuveć neku ženuneku ženu bezumnoženu bezumno voliniko o ženama neo ženama ne misliženama ne misli gorene misli gore negomisli gore nego bašgore nego baš muškaracnego baš muškarac kojibaš muškarac koji većmuškarac koji već nekukoji već neku ženuveć neku ženu bezumnoneku ženu bezumno voliniko o ženama ne mislio ženama ne misli goreženama ne misli gore negone misli gore nego bašmisli gore nego baš muškaracgore nego baš muškarac kojinego baš muškarac koji većbaš muškarac koji već nekumuškarac koji već neku ženukoji već neku ženu bezumnoveć neku ženu bezumno voli

Da muškarac odista voli postojano samo jednu ženu, potrebna je mašta koja ide u priviđenje i prelazi u ludilo. -Jovan Dučić
da-mukarac-odista-voli-postojano-samo-jednu-enu-potrebna-koja-ide-u-privienje-i-prelazi-u-ludilo
Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista. -Jovan Dučić
enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista
Voleo sam te, onako kako muškarac voli ženu koju ne dodiruje,samo joj piše i čuva nekoliko njenih fotografija. -Čarls Bukovski
voleo-sam-te-onako-kako-mukarac-voli-enu-koju-ne-dodirujesamo-joj-pie-i-uva-nekoliko-njenih-fotografija
Muškarac više voli doći kući i zateći raspremljen krevet i srećnu ženu, nego pospremljen krevet i ljutu ženu. -Marlen Ditrih
mukarac-vie-voli-doi-kui-i-zatei-raspremljen-krevet-i-srenu-enu-nego-pospremljen-krevet-i-ljutu-enu