Niko se nije vratio da živi u prošlosti. Zato ne misli na prošlost, gledaj samo u budućnost.


niko-se-nije-vratio-da-ivi-u-prolosti-zato-ne-misli-na-prolost-gledaj-samo-u-budunost
fjodor mihajlovič dostojevskinikosenijevratiodaživiprolostizatonemislinaprolostgledajsamobudućnostniko sese nijenije vratiovratio dada živiživi uu prošlostizato nene mislimisli nana prošlostgledaj samosamo uu budućnostniko se nijese nije vrationije vratio davratio da živida živi uživi u prošlostizato ne misline misli namisli na prošlostgledaj samo usamo u budućnostniko se nije vratiose nije vratio danije vratio da živivratio da živi uda živi u prošlostizato ne misli nane misli na prošlostgledaj samo u budućnostniko se nije vratio dase nije vratio da živinije vratio da živi uvratio da živi u prošlostizato ne misli na prošlost

Promene su zakon života. A oni koji gledaju samo na prošlost ili sadašnjost sigurno će propustiti budućnost. -Džon F. Kenedi
promene-su-zakon-ivota-a-oni-koji-gledaju-samo-na-prolost-ili-sadanjost-sigurno-e-propustiti-budunost
Ako započnemo svadju izmedju prošlosti i sadašnjosti, uvidećemo da smo izgubili budućnost. -Vinston Čerčil
ako-zaponemo-svadju-izmedju-prolosti-i-sadanjosti-uvideemo-da-smo-izgubili-budunost
Niko nije uspio da pobjegne od svog srca. Zato je bolje slušati šta govori kako nikada ne bi došlo do udarca koji ne očekuješ. -Paulo Koeljo
niko-nije-uspio-da-pobjegne-od-svog-srca-zato-bolje-sluati-govori-kako-nikada-ne-bi-dolo-do-udarca-koji-ne-oekuje