Niko to ne primjećuje, ali mnogi ljudi troše ogromnu količinu energije samo da bi bili normalni.


niko-to-ne-primjeuje-ali-mnogi-ljudi-troe-ogromnu-koliinu-energije-samo-da-bi-bili-normalni
alber kaminikotoneprimjećujealimnogiljuditroeogromnukoličinuenergijesamodabibilinormalnine primjećujeali mnogimnogi ljudiljudi trošetroše ogromnuogromnu količinukoličinu energijeenergije samosamo dada bibi bilibili normalniniko to neali mnogi ljudimnogi ljudi trošeljudi troše ogromnutroše ogromnu količinuogromnu količinu energijekoličinu energije samoenergije samo dasamo da bida bi bilibi bili normalniniko to ne primjećujeali mnogi ljudi trošemnogi ljudi troše ogromnuljudi troše ogromnu količinutroše ogromnu količinu energijeogromnu količinu energije samokoličinu energije samo daenergije samo da bisamo da bi bilida bi bili normalniali mnogi ljudi troše ogromnumnogi ljudi troše ogromnu količinuljudi troše ogromnu količinu energijetroše ogromnu količinu energije samoogromnu količinu energije samo dakoličinu energije samo da bienergije samo da bi bilisamo da bi bili normalni

Uskoro će zima … I bez nje mnogi ljudi su postali dovoljno hladni. Nažalost, ne znaju mnogi koliko je malo potrebno da se zagreje srce. Osmeh, lepa reč& ...Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.Svi smo rođeni kao seksualna stvorenja, ali šteta je što mnogi ljudi preziru i uništavaju ovaj prirodni dar.Voleo bih kada bi nuklearna fuzija postala praktični izvor energije. Ona bi nam dala nepresušni izvor energije bez zagađenja ili globalnog otopljenja.Svi mi koji smo normalni ali to drugi ne znaju..Onaj osjećaj kad ti ideš ujutro na posao a svi normalni ljudi idu kuci pijani spavati :D