Nisam jedan od onih komplikovanih. Ne tražim tajnu života… Ja samo iz dana u dan uzimam ono što dolazi.


nisam-jedan-od-onih-komplikovanih-ne-traim-tajnu-ivota-ja-samo-iz-dana-u-dan-uzimam-ono-to-dolazi
frenk sinatranisamjedanodonihkomplikovanihnetražimtajnuživota…jasamoizdanadanuzimamonotodolazinisam jedanjedan odod onihonih komplikovanihne tražimtražim tajnutajnu života…života… jaja samosamo iziz danadana uu dandan uzimamuzimam onoono štošto dolazinisam jedan odjedan od onihod onih komplikovanihne tražim tajnutražim tajnu života…tajnu života… jaživota… ja samoja samo izsamo iz danaiz dana udana u danu dan uzimamdan uzimam onouzimam ono štoono što dolazinisam jedan od onihjedan od onih komplikovanihne tražim tajnu života…tražim tajnu života… jatajnu života… ja samoživota… ja samo izja samo iz danasamo iz dana uiz dana u dandana u dan uzimamu dan uzimam onodan uzimam ono štouzimam ono što dolazinisam jedan od onih komplikovanihne tražim tajnu života… jatražim tajnu života… ja samotajnu života… ja samo izživota… ja samo iz danaja samo iz dana usamo iz dana u daniz dana u dan uzimamdana u dan uzimam onou dan uzimam ono štodan uzimam ono što dolazi

Ne tražim puno – samo jedan, mali, običan dan.. U tvome naručju..
ne-traim-puno-samo-jedan-mali-obian-dan-u-tvome-naruju
Nisam od onih naivaca koji jedva čekaju neki budući dan i raduju se rođendanima i novim godinama, naprotiv, meni već dugo smeta što vreme prolazi. -Đorđe Balašević
nisam-od-onih-naivaca-koji-jedva-ekaju-neki-budui-dan-i-raduju-se-roendanima-i-novim-godinama-naprotiv-meni-ve-dugo-smeta-to-vreme-prolazi
Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
Ljubav je zahtevna. Ako zaljubljena osoba ne vidi nedelju dana osobu u koju je zaljubljena, ona se oseća nesrećnom. Pa ako je i samo jedan dan u pitanju. -Horhe Luis Borhes
ljubav-zahtevna-ako-zaljubljena-osoba-ne-vidi-nedelju-dana-osobu-u-koju-zaljubljena-ona-se-osea-nesrenom-pa-ako-i-samo-jedan-dan-u-pitanju
Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće. -Indijska poslovica
ako-hoe-da-bude-srean-jedan-dannapij-se-ako-hoe-da-bude-srean-nedelju-danaoeni-se-ako-hoe-da-bude-srean-celog-ivotagaji-cvee