Nisam nikada razgovarala s teroristima dok nisu postali premijeri.


nisam-nikada-razgovarala-s-teroristima-dok-nisu-postali-premijeri
margaret tačernisamnikadarazgovaralateroristimadoknisupostalipremijerinisam nikadanikada razgovaralarazgovarala ss teroristimateroristima dokdok nisunisu postalipostali premijerinisam nikada razgovaralanikada razgovarala srazgovarala s teroristimas teroristima dokteroristima dok nisudok nisu postalinisu postali premijerinisam nikada razgovarala snikada razgovarala s teroristimarazgovarala s teroristima doks teroristima dok nisuteroristima dok nisu postalidok nisu postali premijerinisam nikada razgovarala s teroristimanikada razgovarala s teroristima dokrazgovarala s teroristima dok nisus teroristima dok nisu postaliteroristima dok nisu postali premijeri

Nisam te nikada cuvao,nisam te nikada mazio,pazio,tvoju ljubav sam gazio,svemu smisljao broj. -Đorđe Balašević
nisam-te-nikada-cuvaonisam-te-nikada-maziopaziotvoju-ljubav-sam-gaziosvemu-smisljao-broj
Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merilin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merlin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo. -Majkl Džordan
moj-otac-esto-govorio-da-nikada-nije-kasno-da-uradi-ono-to-eli-i-rekao-da-nikada-neemo-znati-moemo-dok-to-ne-probamo
Psi me nikada nisu ujeli. Samo ljudi. -Merilin Monro
psi-me-nikada-nisu-ujeli-samo-ljudi