Nisam od onih naivaca koji jedva čekaju neki budući dan i raduju se rođendanima i novim godinama, naprotiv, meni već dugo smeta što vreme prolazi.


nisam-od-onih-naivaca-koji-jedva-ekaju-neki-budui-dan-i-raduju-se-roendanima-i-novim-godinama-naprotiv-meni-ve-dugo-smeta-to-vreme-prolazi
Đorđe balaševićnisamodonihnaivacakojijedvačekajunekibudućidanradujuserođendanimanovimgodinamanaprotivmenivećdugosmetatovremeprolazinisam odod onihonih naivacanaivaca kojikoji jedvajedva čekajučekaju nekineki budućibudući dandan ii radujuraduju sese rođendanimarođendanima ii novimnovim godinamameni većveć dugodugo smetasmeta štošto vremevreme prolazinisam od onihod onih naivacaonih naivaca kojinaivaca koji jedvakoji jedva čekajujedva čekaju nekičekaju neki budućineki budući danbudući dan idan i radujui raduju seraduju se rođendanimase rođendanima irođendanima i novimi novim godinamameni već dugoveć dugo smetadugo smeta štosmeta što vremešto vreme prolazinisam od onih naivacaod onih naivaca kojionih naivaca koji jedvanaivaca koji jedva čekajukoji jedva čekaju nekijedva čekaju neki budućičekaju neki budući danneki budući dan ibudući dan i radujudan i raduju sei raduju se rođendanimaraduju se rođendanima ise rođendanima i novimrođendanima i novim godinamameni već dugo smetaveć dugo smeta štodugo smeta što vremesmeta što vreme prolazinisam od onih naivaca kojiod onih naivaca koji jedvaonih naivaca koji jedva čekajunaivaca koji jedva čekaju nekikoji jedva čekaju neki budućijedva čekaju neki budući dančekaju neki budući dan ineki budući dan i radujubudući dan i raduju sedan i raduju se rođendanimai raduju se rođendanima iraduju se rođendanima i novimse rođendanima i novim godinamameni već dugo smeta štoveć dugo smeta što vremedugo smeta što vreme prolazi

Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan. -Džejms Džojs
ja-sam-sutra-ili-neki-drugi-budui-dan-ono-to-sam-spremio-danas-ja-sam-danas-ono-to-sam-spremio-jue-ili-neki-prethodni-dan
Nisam jedan od onih komplikovanih. Ne tražim tajnu života… Ja samo iz dana u dan uzimam ono što dolazi. -Frenk Sinatra
nisam-jedan-od-onih-komplikovanih-ne-traim-tajnu-ivota-ja-samo-iz-dana-u-dan-uzimam-ono-to-dolazi
Ne teče to reka, već voda! Ne prolazi vreme , nego mi!! -Ivo Andrić
ne-tee-to-reka-ve-voda-ne-prolazi-vreme-nego-mi
Ne budite od onih koji celu sedmicu čekaju petak, cele godine leto i ceo život sreću.
ne-budite-od-onih-koji-celu-sedmicu-ekaju-petak-cele-godine-leto-i-ceo-ivot-sreu
Ne bojite se onih koji tvrde već onih koji izbegavaju. -Dejl Karnegi
ne-bojite-se-onih-koji-tvrde-ve-onih-koji-izbegavaju
Čoveku ne smeta što on nema, smeta mu što drugi ima. -Simo Popović
oveku-ne-smeta-to-on-nema-smeta-mu-to-drugi-ima