Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja.


nisam-oseao-da-diram-u-e-kada-te-prvi-put-videh-i-poeleh-oduvek-bila-moja-vie-nego-to-sam-ja-svoj-i-vie-nego-i-sama-svoja
miroslav mika antićnisamosećaodadiramtuđekadateprviputvidehpoželehoduvekbilamojavienegotosamjasvojsamasvojanisam osećaoosećao dada diramdiram uu tuđetuđe nini kadakada tete prviprvi putput videhvideh ii poželehoduvek sisi bilabila mojamoja viševiše negonego štošto samsam jaja svoji viševiše negonego sii samasama svojanisam osećao daosećao da diramda diram udiram u tuđeu tuđe nituđe ni kadani kada tekada te prvite prvi putprvi put videhput videh ivideh i poželehoduvek si bilasi bila mojabila moja višemoja više negoviše nego štonego što samšto sam jasam ja svoji više negoviše nego sinego si isi i samai sama svojanisam osećao da diramosećao da diram uda diram u tuđediram u tuđe niu tuđe ni kadatuđe ni kada teni kada te prvikada te prvi putte prvi put videhprvi put videh iput videh i poželehoduvek si bila mojasi bila moja višebila moja više negomoja više nego štoviše nego što samnego što sam jašto sam ja svoji više nego siviše nego si inego si i samasi i sama svojanisam osećao da diram uosećao da diram u tuđeda diram u tuđe nidiram u tuđe ni kadau tuđe ni kada tetuđe ni kada te prvini kada te prvi putkada te prvi put videhte prvi put videh iprvi put videh i poželehoduvek si bila moja višesi bila moja više negobila moja više nego štomoja više nego što samviše nego što sam janego što sam ja svoji više nego si iviše nego si i samanego si i sama svoja

U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Patimo onda kada smatramo da pružamo više nego što primamo. Patimo zato što naša ljubav nije prepoznatljiva. Patimo jer ne uspjevamo da nametnemo svoja pravila. -Paulo Koeljo
patimo-onda-kada-smatramo-da-pruamo-vie-nego-to-primamo-patimo-zato-to-naa-ljubav-nije-prepoznatljiva-patimo-jer-ne-uspjevamo-da-nametnemo-svoja
Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže. -Čarls Bukovski
nijedan-put-nije-bolje-nego-prvi-put-nije-me-briga-to-bilo-ko-kae