Nisam ni savrsen,ni najbolji decko,ali dao bi sve da budem s’ tobom zivot


nisam-savrsen-najbolji-deckoali-dao-bi-sve-da-budem-s-tobom-zivot
nisamsavrsenninajboljideckoalidaobisvedabudems’tobomzivotnisam nidao bibi svesve dada budembudem s’s’ tobomtobom zivotdao bi svebi sve dasve da budemda budem s’budem s’ toboms’ tobom zivotdao bi sve dabi sve da budemsve da budem s’da budem s’ tobombudem s’ tobom zivotdao bi sve da budembi sve da budem s’sve da budem s’ tobomda budem s’ tobom zivot

Nisam siguran koji je moj poziv, ali želim da postojim zarad velikih ciljeva. Težim da budem najbolja osoba koja je ikada živela. -Vil Smit
nisam-siguran-koji-moj-poziv-ali-elim-da-postojim-zarad-velikih-ciljeva-teim-da-budem-najbolja-osoba-koja-ikada-ivela
zivi zivot zezaj krizu jer zivot nema reprizu!
zivi-zivot-zezaj-krizu-jer-zivot-nema-reprizu
Ako ti kazu da je zivot bedan,ne veruj zivot je jedan!
ako-ti-kazu-da-zivot-bedanne-veruj-zivot-jedan
Moj zivot nije knjiga da je čita svako, moj zivot je moja briga i ostaće tako!
moj-zivot-nije-knjiga-da-ita-svako-moj-zivot-moja-briga-i-ostae-tako