Nisam je zagrlio iako je to bio čisti penal.


nisam-zagrlio-iako-to-bio-isti-penal
Đorđe balaševićnisamzagrlioiakotobiočistipenalnisam jeje zagrliozagrlio iakoiako jebio čističisti penalnisam je zagrlioje zagrlio iakozagrlio iako jeje to biobio čisti penalnisam je zagrlio iakoje zagrlio iako jeiako je to bioje to bio čistinisam je zagrlio iako jezagrlio iako je to bioiako je to bio čistije to bio čisti penal

Voda čisti telo, a suza dušu.U deci se obnavlja i čisti reka čovečanstva.Nisam htio ni jesti, ni piti, odbio sam kad me nudila, htio sam biti drugačiji od ostalih, zato sam bio isti.Kad Čak Noris uzme lopatu da čisti sneg, lopata dobije žuljeve!„Da li veruješ da život ima cenu?“, pita me. Nisam dobro razumeo tvoje pitanje. Ne verujem ja ni u kakvu cenu. Ja sam sanjar. Verujem u vlasništvo bez bola. Nisam realista. Manjka mi snaga volje, mrzim gnjavažu i zapinjanje.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.