Nisi riba ako imas sise ili dupe. Nisi riba ako ti je Nikola, Nenad, Milan, Marko… decko.


nisi-riba-ako-imas-sise-ili-dupe-nisi-riba-ako-ti-nikola-nenad-milan-marko-decko
nisiribaakoimassiseilidupetinikolanenadmilanmarko…deckonisi ribariba akoako imasimas sisesise iliili dupenisi ribariba akoako titi jeje nikolamarko… deckonisi riba akoriba ako imasako imas siseimas sise ilisise ili dupenisi riba akoriba ako tiako ti jeti je nikolanisi riba ako imasriba ako imas siseako imas sise iliimas sise ili dupenisi riba ako tiriba ako ti jeako ti je nikolanisi riba ako imas siseriba ako imas sise iliako imas sise ili dupenisi riba ako ti jeriba ako ti je nikola

Nisi Balkanac ako ti daljinski nije zalepljen selotejpom. :D
nisi-balkanac-ako-ti-daljinski-nije-zalepljen-selotejpom-d
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Nisi ni ti jedini za moje boli se ne brini
nisi-ti-jedini-za-moje-boli-se-ne-brini
Znaj da ti i najmanju šalu Bog u greh upisuje. Nisi ti više mali. -Matija Bećković
znaj-da-ti-i-najmanju-alu-bog-u-greh-upisuje-nisi-ti-vie-mali
Na prvi pogled imas dobro dupe, a Bgm i na drugi :-)
na-prvi-pogled-imas-dobro-dupe-a-bgm-i-na-drugi
postala riba
postala-riba