Nismo sve kurve, i nismo sve lude, tigrice, mačkice, nafurane male. Ima nas koje bi radije gledale film sa vama nego išle u šoping. Koje uzimamo vaše dukseve ...


nismo-sve-kurve-i-nismo-sve-lude-tigrice-kice-nafurane-male-ima-nas-koje-bi-radije-gledale-film-vama-nego-i-u-oping-koje-uzimamo-vae-dukseve
nismosvekurvenismoludetigricemačkicenafuranemaleimanaskojebiradijegledalefilmvamanegoileopingkojeuzimamovaeduksevenismo svesve kurvei nismonismo svesve ludenafurane maleima nasnas kojekoje bibi radijeradije gledalegledale filmfilm sasa vamavama negonego išleišle uu šopingkoje uzimamouzimamo vaševaše dukseveduksevenismo sve kurvei nismo svenismo sve ludeima nas kojenas koje bikoje bi radijebi radije gledaleradije gledale filmgledale film safilm sa vamasa vama negovama nego išlenego išle uišle u šopingkoje uzimamo vašeuzimamo vaše duksevevaše dukseve

Pozdrav za sve nafurane babe koje me kuliraju kad im kazem dobar dan
pozdrav-za-sve-nafurane-babe-koje-me-kuliraju-kad-im-kazem-dobar-dan
Molim sve nafurane devojke da se spuste na zemlju, jer krave ne lete!!! O.o
molim-sve-nafurane-devojke-da-se-spuste-na-zemlju-jer-krave-ne-lete-oo
Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći. -Sokrat
meu-prijateljima-treba-voleti-ne-samo-one-koje-aloste-vae-nesree-nego-i-one-koje-nam-ne-zavide-na-srei