Nisu opasne sve knjige, opasna je samo jedna.


nisu-opasne-sve-knjige-opasna-samo-jedna
danilo kišnisuopasnesveknjigeopasnasamojednanisu opasneopasne svesve knjigeopasna jeje samosamo jednanisu opasne sveopasne sve knjigeopasna je samoje samo jednanisu opasne sve knjigeopasna je samo jedna

Nisu sve zene lake. Neke su samo horizontalno pristupacnije…
nisu-sve-zene-lake-neke-su-samo-horizontalno-pristupacnije
Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš. -Fjodor Dostojevski
mo-data-samo-onima-koji-se-usude-da-se-sagnu-i-podignu-samo-jedna-stvar-bitna-samo-jedna-biti-u-stanju-da-se-usudi
Dovoljna je samo jedna laž da bi sve istine postale sumnjive…
dovoljna-samo-jedna-da-bi-sve-istine-postale-sumnjive
Sve knjige na svijetu trebalo bi biti knjige utjehe, toliko ima nesretnih na zemlji. -Jovan Dučić
sve-knjige-na-svijetu-trebalo-bi-biti-knjige-utjehe-toliko-ima-nesretnih-na-zemlji