Nisu se slagali mnogo. Zapravo, svađali su se sve vreme. Izazivali jedno drugo svakog dana, ali uprkos njihovim razlikama, imali su jednu zajedničku osobinu & ...


nisu-se-slagali-mnogo-zapravo-svaali-su-se-sve-vreme-izazivali-jedno-drugo-svakog-dana-ali-uprkos-njihovim-razlikama-imali-su-jednu-zajedniku-osobinu
nisuseslagalimnogozapravosvađalisusvevremeizazivalijednodrugosvakogdanaaliuprkosnjihovimrazlikamaimalijednuzajedničkuosobinunisu sese slagalislagali mnogosvađali susu sese svesve vremeizazivali jednojedno drugodrugo svakogsvakog danaali uprkosuprkos njihovimnjihovim razlikamaimali susu jednujednu zajedničkuzajedničku osobinuosobinu &nisu se slagalise slagali mnogosvađali su sesu se svese sve vremeizazivali jedno drugojedno drugo svakogdrugo svakog danaali uprkos njihovimuprkos njihovim razlikamaimali su jednusu jednu zajedničkujednu zajedničku osobinuzajedničku osobinu &osobinu &

Najveća je greška svakog muškarca, ako se zaljubi u jednu ženu. Zaljubiti se smije, ali samo u sve žene.Možda i nismo bili jedno za drugo… Možda i jesmo, ali je vreme pogrešno. Sve se dešava sa razlogom, ako nam je suđeno, naći ćemo se ponovo…Ja svakog dana vršim kriminal – ubijam vreme! ;)Smrt nije ništa drugo nego živeti poražen, a kako je neslavno umirati tako svakog dana.Leto se hladilo, a mi smo se krili mrakom, ne želeći da iko sazna koliko smo postali potrebni jedno drugome. A svi su znali.Voleću je, i nećemo imati ništa, je li joj to dovoljno?Volećemo se, rekla je ozbiljno, a to je mnogo, to je sve. Ništa mi drugo ne treba.Sve dobre knjige imaju jednu zajedničku stvar – realnije su nego da su se zaista i desile u stvarnosti.