Nisu svi ljudi tako rđavi i kao što to rđav čovjek misli.


nisu-svi-ljudi-tako-ravi-i-kao-to-to-rav-ovjek-misli
ivo andricnisusviljuditakorđavikaototorđavčovjekmislinisu svisvi ljudiljudi takotako rđavirđavi ii kaokao štorđav čovjekčovjek mislinisu svi ljudisvi ljudi takoljudi tako rđavitako rđavi irđavi i kaoi kao štošto to rđavrđav čovjek mislinisu svi ljudi takosvi ljudi tako rđaviljudi tako rđavi itako rđavi i kaorđavi i kao štokao što to rđavšto to rđav čovjeknisu svi ljudi tako rđavisvi ljudi tako rđavi iljudi tako rđavi i kaotako rđavi i kao štoi kao što to rđavkao što to rđav čovjekšto to rđav čovjek misli

Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol.Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne reči ostanu i kad se ogovarač zaboravi.Svaki čovjek dobro zna da na svijetu živi samo jednom, da je on nešto jedinstveno, i da ni u najrjeđem slučaju ne može od tako divne šarolike raznovrsnosti po drugi put nastati nešto tako jedinstveno kao što je on.Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim.Nihil homine est miserius aut superbus. – Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.