Nisu svi ljudi tako rđavi i kao što to rđav čovjek misli.


nisu-svi-ljudi-tako-ravi-i-kao-to-to-rav-ovjek-misli
ivo andricnisusviljuditakorđavikaototorđavčovjekmislinisu svisvi ljudiljudi takotako rđavirđavi ii kaokao štorđav čovjekčovjek mislinisu svi ljudisvi ljudi takoljudi tako rđavitako rđavi irđavi i kaoi kao štošto to rđavrđav čovjek mislinisu svi ljudi takosvi ljudi tako rđaviljudi tako rđavi itako rđavi i kaorđavi i kao štokao što to rđavšto to rđav čovjeknisu svi ljudi tako rđavisvi ljudi tako rđavi iljudi tako rđavi i kaotako rđavi i kao štoi kao što to rđavkao što to rđav čovjekšto to rđav čovjek misli

Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-mogu-nesreu-da-trpe-celog-ivota-i-da-se-ne-oseaju-nesrenim-kao-to-drugi-podlegnu-pod-prvim-nesreama-najvie-stradaju-sujetni-i-ravi-a
Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim. -Jovan Dučić
nije-alost-to-esto-ravi-i-glupi-ljudi-ipak-dobro-ive-alost-samo-kad-glupi-i-zli-ljudi-otmu-mesta-pametnim-i-estitim