Nit budi med , da te jedu, nit jed da te predu.


nit-budi-med-da-te-jedu-nit-jed-da-te-predu
hrvatske poslovicenitbudimeddatejedunitjedpredunit budibudi medmeddada tete jedunit jedjed dada tete predunit budi medbudi medda teda te jedunit jed dajed da teda te predunit budi medda te jedunit jed da tejed da te predunit jed da te predu

Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav
Sada mi je jasno zašto tigrovi jedu svoje mlade. -Al Kapone
sada-mi-jasno-zato-tigrovi-jedu-svoje-mlade