Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba.


niti-bogat-onaj-kome-neto-treba-niti-siromaan-onaj-kome-ne-treba
latinske poslovicenitibogatonajkomenetotrebanitisiromaannetrebaniti jeje bogatbogat onajonaj komekome neštonešto trebaniti siromašansiromašan onajonaj komekome nene trebaniti je bogatje bogat onajbogat onaj komeonaj kome neštokome nešto trebaniti siromašan onajsiromašan onaj komeonaj kome nekome ne trebaniti je bogat onajje bogat onaj komebogat onaj kome neštoonaj kome nešto trebaniti siromašan onaj komesiromašan onaj kome neonaj kome ne trebaniti je bogat onaj komeje bogat onaj kome neštobogat onaj kome nešto trebaniti siromašan onaj kome nesiromašan onaj kome ne treba

Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…Molim te podseti me da treba da te podsetim da mi pošalješ sms u kome ćeš me podsetiti da te zovem da ti kažem da mi pročitaš onaj podsetnik. Ne zaboravi ...Najlepše peva onaj kome je najteže.Kad se žena zaklinje, greši onaj kome godi da joj veruje.Najsrećniji je onaj o kome svet najmanje govori, dobro ili loše.Propali brak je onaj u kome žena provodi u kuhinji isto onoliko vremena koliko je prije udaje provodila pred ogledalom.