Niti jedna velika nepogoda ne traje dugo: koliko oluja ima više snage, toliko je vremenski kraća.


niti-jedna-velika-nepogoda-ne-traje-dugo-koliko-oluja-ima-vie-snage-toliko-vremenski-kraa
latinske poslovicenitijednavelikanepogodanetrajedugokolikoolujaimaviesnagetolikovremenskikraćaniti jednajedna velikavelika nepogodanepogoda nene trajetraje dugokoliko olujaoluja imaima viševiše snagetoliko jeje vremenskivremenski kraćaniti jedna velikajedna velika nepogodavelika nepogoda nenepogoda ne trajene traje dugokoliko oluja imaoluja ima višeima više snagetoliko je vremenskije vremenski kraćaniti jedna velika nepogodajedna velika nepogoda nevelika nepogoda ne trajenepogoda ne traje dugokoliko oluja ima višeoluja ima više snagetoliko je vremenski kraćaniti jedna velika nepogoda nejedna velika nepogoda ne trajevelika nepogoda ne traje dugokoliko oluja ima više snage

Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi. -Mahatma Gandi
verujem-da-bog-ima-isto-toliko-imena-koliko-ima-ivih-ljudi
Vjerovanje i znanje odnosi se jedno prema drugome kao ptice na vagi: koliko se jedna spusti, toliko se druga digne. -Artur Šopenhauer
vjerovanje-i-znanje-odnosi-se-jedno-prema-drugome-kao-ptice-na-vagi-koliko-se-jedna-spusti-toliko-se-druga-digne