Nova godina + voljena osoba + vatromet + zagrljaj + poljubac = NISTA OD TOGA :D


nova-godina-voljena-osoba-vatromet-zagrljaj-poljubac-nista-od-toga-d
novagodina+voljenaosobavatrometzagrljajpoljubac=nistaodtoganova godinagodina ++ voljenavoljena osobaosoba ++ vatrometvatromet ++ zagrljajzagrljaj ++ poljubacpoljubac == nistanista odod toganova godina +godina + voljena+ voljena osobavoljena osoba +osoba + vatromet+ vatromet +vatromet + zagrljaj+ zagrljaj +zagrljaj + poljubac+ poljubac =poljubac = nista= nista odnista od toganova godina + voljenagodina + voljena osoba+ voljena osoba +voljena osoba + vatrometosoba + vatromet ++ vatromet + zagrljajvatromet + zagrljaj ++ zagrljaj + poljubaczagrljaj + poljubac =+ poljubac = nistapoljubac = nista od= nista od toganova godina + voljena osobagodina + voljena osoba ++ voljena osoba + vatrometvoljena osoba + vatromet +osoba + vatromet + zagrljaj+ vatromet + zagrljaj +vatromet + zagrljaj + poljubac+ zagrljaj + poljubac =zagrljaj + poljubac = nista+ poljubac = nista odpoljubac = nista od toga

Nova godina je za amatere, za one koji nikada ne ostaju posle ponoći u kafanama. -Momo Kapor
nova-godina-za-amatere-za-one-koji-nikada-ne-ostaju-posle-ponoi-u-kafanama
Secam se kad smo tek poceli. Onaj prvi zagrljaj, prvi poljubac. Zavolela sam te jako, i vise nego sto sam mislila da neko moze voleti. Svaki dan sa tobom je ...
secam-se-kad-smo-tek-poceli-onaj-prvi-zagrljaj-prvi-poljubac-zavolela-sam-te-jako-i-vise-nego-sto-sam-mislila-da-neko-moze-voleti-svaki-dan-tobom
Sa 12 godina-KLINKA Sa 13 godina-SMINKA Sa 14 godina-DAMA Sa 15 godina-MAMA
sa-12-godinaklinka-sa-13-godinasminka-sa-14-godinadama-sa-15-godinamama
U KAMENU NISTA LJUDSKO,A U LJUDIMA SVE KAMENO!
u-kamenu-nista-ljudskoa-u-ljudima-sve-kameno
Sa 3 godine – Mama ja te volim! Sa 10 godina – Dobro, dobro mama! Sa 16 godina – Mama što smetaš! Sa 18 godina – Hoću otići iz ove ku ...
sa-3-godine-mama-ja-te-volim-sa-10-godina-dobro-dobro-mama-sa-16-godina-mama-to-smeta-sa-18-godina-hou-otii-iz-ove-ku