Nova godina je za amatere, za one koji nikada ne ostaju posle ponoći u kafanama.


nova-godina-za-amatere-za-one-koji-nikada-ne-ostaju-posle-ponoi-u-kafanama
momo kapornovagodinazaamatereonekojinikadaneostajuposleponoćikafanamanova godinagodina jeje zaza amatereza oneone kojikoji nikadanikada nene ostajuostaju posleposle ponoćiponoći uu kafanamanova godina jegodina je zaje za amatereza one kojione koji nikadakoji nikada nenikada ne ostajune ostaju posleostaju posle ponoćiposle ponoći uponoći u kafanamanova godina je zagodina je za amatereza one koji nikadaone koji nikada nekoji nikada ne ostajunikada ne ostaju poslene ostaju posle ponoćiostaju posle ponoći uposle ponoći u kafanamanova godina je za amatereza one koji nikada neone koji nikada ne ostajukoji nikada ne ostaju poslenikada ne ostaju posle ponoćine ostaju posle ponoći uostaju posle ponoći u kafanama

Nova godina + voljena osoba + vatromet + zagrljaj + poljubac = NISTA OD TOGA :D
nova-godina-voljena-osoba-vatromet-zagrljaj-poljubac-nista-od-toga-d
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Muskarci nemojte da padate na mali slatki mladez iznad usne on posle par godina postaje veliki i krecu dlake da vire iz njega :D
muskarci-nemojte-da-padate-na-mali-slatki-mladez-iznad-usne-on-posle-godina-postaje-veliki-i-krecu-dlake-da-vire-iz-njega-d
Sa 12 godina-KLINKA Sa 13 godina-SMINKA Sa 14 godina-DAMA Sa 15 godina-MAMA
sa-12-godinaklinka-sa-13-godinasminka-sa-14-godinadama-sa-15-godinamama