Novac dolazi sa pravim marketinškim odlukama.


novac-dolazi-pravim-marketinkim-odlukama
adam ozbornnovacdolazipravimmarketinkimodlukamanovac dolazidolazi sasa pravimpravim marketinškimmarketinškim odlukamanovac dolazi sadolazi sa pravimsa pravim marketinškimpravim marketinškim odlukamanovac dolazi sa pravimdolazi sa pravim marketinškimsa pravim marketinškim odlukamanovac dolazi sa pravim marketinškimdolazi sa pravim marketinškim odlukama

Hrabrost je postojanost srca u odlukama.
hrabrost-postojanost-srca-u-odlukama
Novac koji čovek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovek trči, jeste oružje ropstva. -Žan Žak Ruso
novac-koji-ovek-ima-jeste-oru-slobode-novac-za-kojim-ovek-tri-jeste-oru-ropstva
Novac koji čovjek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovjek trči, jeste oružje ropstva. -Žan-Žak Ruso
novac-koji-ovjek-ima-jeste-oru-slobode-novac-za-kojim-ovjek-tri-jeste-oru-ropstva