Novac koji čovek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovek trči, jeste oružje ropstva.


novac-koji-ovek-ima-jeste-oru-slobode-novac-za-kojim-ovek-tri-jeste-oru-ropstva
Žan Žak rusonovackojičovekimajesteoružjeslobodezakojimtrčiropstvanovac kojikoji čovekčovek imaima jesteoružje slobodenovac zaza kojimkojim čovekčovek trčioružje ropstvanovac koji čovekkoji čovek imačovek ima jesteima jeste oružjejeste oružje slobodenovac za kojimza kojim čovekkojim čovek trčijeste oružje ropstvanovac koji čovek imakoji čovek ima jestečovek ima jeste oružjeima jeste oružje slobodenovac za kojim čovekza kojim čovek trčinovac koji čovek ima jestekoji čovek ima jeste oružječovek ima jeste oružje slobodenovac za kojim čovek trči

Novac koji čovjek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovjek trči, jeste oružje ropstva.Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi.Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi.Sila je oružje slabih; nenasilje je oružje jakih.Čovek je od oružja učinio svog boga. I kad oružje pobedi, čovek će ostati poražen.Novac neće stvoriti uspeh, stvaranje slobode hoće.