Novac koji čovjek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovjek trči, jeste oružje ropstva.


novac-koji-ovjek-ima-jeste-oru-slobode-novac-za-kojim-ovjek-tri-jeste-oru-ropstva
Žan-Žak rusonovackojičovjekimajesteoružjeslobodezakojimtrčiropstvanovac kojikoji čovjekčovjek imaima jesteoružje slobodenovac zaza kojimkojim čovjekčovjek trčioružje ropstvanovac koji čovjekkoji čovjek imačovjek ima jesteima jeste oružjejeste oružje slobodenovac za kojimza kojim čovjekkojim čovjek trčijeste oružje ropstvanovac koji čovjek imakoji čovjek ima jestečovjek ima jeste oružjeima jeste oružje slobodenovac za kojim čovjekza kojim čovjek trčinovac koji čovjek ima jestekoji čovjek ima jeste oružječovjek ima jeste oružje slobodenovac za kojim čovjek trči

Novac koji čovek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovek trči, jeste oružje ropstva. -Žan Žak Ruso
novac-koji-ovek-ima-jeste-oru-slobode-novac-za-kojim-ovek-tri-jeste-oru-ropstva
Novac ne predstavlja toliku vrijednost kakvu je postavio čovjek prema njemu. Savnovac ja sam ulagao u izume sa kojima sam omogućio nove pronalaske omogućujući čovječanstvu lakši život. -Nikola Tesla
novac-ne-predstavlja-toliku-vrijednost-kakvu-postavio-ovjek-prema-njemu-savnovac-ja-sam-ulagao-u-izume-kojima-sam-omoguio-nove-pronalaske-omoguujui
Novac neće stvoriti uspeh, stvaranje slobode hoće. -Nelson Mandela
novac-nee-stvoriti-uspeh-stvaranje-slobode-hoe
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku. -Čarls Dikens
sjeti-se-svojim-trenutnih-blagoslova-kojih-svaki-ovjek-ima-mnogo-a-ne-prolih-nedaa-od-kojih-svaki-ovjek-ima-poneku