Novac je krupna stvar koja ljude čini sitnim.


novac-krupna-stvar-koja-ljude-ini-sitnim
vilijam Šekspirnovackrupnastvarkojaljudečinisitnimnovac jeje krupnakrupna stvarstvar kojakoja ljudeljude činičini sitnimnovac je krupnaje krupna stvarkrupna stvar kojastvar koja ljudekoja ljude činiljude čini sitnimnovac je krupna stvarje krupna stvar kojakrupna stvar koja ljudestvar koja ljude činikoja ljude čini sitnimnovac je krupna stvar kojaje krupna stvar koja ljudekrupna stvar koja ljude činistvar koja ljude čini sitnim

Novac i uspeh ne menjaju ljude. Oni jednostavno naglašavaju ono što je oduvek i bilo tu. -Vil Smit
novac-i-uspeh-ne-menjaju-ljude-oni-jednostavno-naglaavaju-ono-to-oduvek-i-bilo
Novac ruši i gradi, čini sve što hoće. I pravog i pravdu s razlogom ubija. -Latinske poslovice
novac-rui-i-gradi-ini-sve-to-hoe-i-pravog-i-pravdu-s-razlogom-ubija
Svaka nepravda je jednaka, a čovjeku se čini da je najveća koja je njemu učinjena. A ako mu se čini, onda i jeste tako, jer ne može se misliti tuđom glavom. -Meša Selimović
svaka-nepravda-jednaka-a-ovjeku-se-ini-da-najvea-koja-njemu-uinjena-a-ako-mu-se-ini-onda-i-jeste-tako-jer-ne-moe-se-misliti-om-glavom