Novac kvari čoveka al’ ne kvari ženu !!!


novac-kvari-oveka-al-ne-kvari-enu
novackvaričovekaal’neženunovac kvarikvari čovekačoveka al’al’ nene kvarikvari ženuženunovac kvari čovekakvari čoveka al’čoveka al’ neal’ ne kvarine kvari ženukvari ženunovac kvari čoveka al’kvari čoveka al’ nečoveka al’ ne kvarial’ ne kvari ženune kvari ženunovac kvari čoveka al’ nekvari čoveka al’ ne kvaričoveka al’ ne kvari ženual’ ne kvari ženu

Novac kvari čovjeka, al’ ne kvari ženu.Novac kvari ljude.Mislim da novac kvari većinu stvari u trenutku kada postane primarna motivirajuća snaga.Sasvim komunistički. Pojedinačne greške i kolektivni uspesi.Lova kvari ljude, ali leči živce.Tko se hvali, sam se kvari, tko se tuži, sam se ruži.Bračna ljubav stvara čovečanstvo; prijateljska ga usavršava, a razuzdana ljubav kvari ga i ponižava.