Novac ne može kupiti sreću ali je puno udobnije plakati u Mercedesu nego na biciklu. :)


novac-ne-moe-kupiti-sreu-ali-puno-udobnije-plakati-u-mercedesu-nego-na-biciklu
novacnemožekupitisrećualipunoudobnijeplakatimercedesunegonabiciklunovac nene možemože kupitikupiti srećusreću aliali jeje punopuno udobnijeudobnije plakatiplakati uu mercedesumercedesu negonego nana biciklunovac ne možene može kupitimože kupiti srećukupiti sreću alisreću ali jeali je punoje puno udobnijepuno udobnije plakatiudobnije plakati uplakati u mercedesuu mercedesu negomercedesu nego nanego na biciklunovac ne može kupitine može kupiti srećumože kupiti sreću alikupiti sreću ali jesreću ali je punoali je puno udobnijeje puno udobnije plakatipuno udobnije plakati uudobnije plakati u mercedesuplakati u mercedesu negou mercedesu nego namercedesu nego na biciklunovac ne može kupiti srećune može kupiti sreću alimože kupiti sreću ali jekupiti sreću ali je punosreću ali je puno udobnijeali je puno udobnije plakatije puno udobnije plakati upuno udobnije plakati u mercedesuudobnije plakati u mercedesu negoplakati u mercedesu nego nau mercedesu nego na biciklu

Ljubav se može isprositi, kupiti, dobiti na poklon, naći na ulici ali se ne može silom oteti. -Herman Hese
ljubav-se-moe-isprositi-kupiti-dobiti-na-poklon-nai-na-ulici-ali-se-ne-moe-silom-oteti
Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...
rekla-sam-avantura-ali-nije-bila-jedan-dan-ali-bilo-mnogo-vie-necu-ga-zavoleti-ali-jesam-sve-proci-ali-jo-ne-prolazi-necu-plakati-ali-suza
Ne klanjajte se više novcu do zemlje. Novac ne donosi ni sreću ni ugled. -Arčibald Rajs
ne-klanjajte-se-vie-novcu-do-zemlje-novac-ne-donosi-sreu-ugled
Novac može kratkotrajno donijeti osmijeh na licu, a dobar prijatelj može to vječno. -Poslovice korisnika
novac-moe-kratkotrajno-donijeti-osmijeh-na-licu-a-dobar-prijatelj-moe-to-vjeno