Novac ne može mirno ležati; on hoće rušiti, graditi ili ratovati!


novac-ne-moe-mirno-ati-on-hoe-ruiti-graditi-ili-ratovati
danske poslovicenovacnemožemirnoležationhoćeruitigraditiiliratovatinovac nene možemože mirnomirno ležation hoćehoće rušitigraditi iliili ratovatinovac ne možene može mirnomože mirno ležation hoće rušitigraditi ili ratovatinovac ne može mirnone može mirno ležatinovac ne može mirno ležati

Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi. -Henri  Ford
novac-poput-ruke-ili-noge-ili-ga-koristi-ili-izgubi
Novac neće stvoriti uspeh, stvaranje slobode hoće. -Nelson Mandela
novac-nee-stvoriti-uspeh-stvaranje-slobode-hoe
Novac ruši i gradi, čini sve što hoće. I pravog i pravdu s razlogom ubija. -Latinske poslovice
novac-rui-i-gradi-ini-sve-to-hoe-i-pravog-i-pravdu-s-razlogom-ubija
Novac može kratkotrajno donijeti osmijeh na licu, a dobar prijatelj može to vječno. -Poslovice korisnika
novac-moe-kratkotrajno-donijeti-osmijeh-na-licu-a-dobar-prijatelj-moe-to-vjeno
Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni. -Ivan Turgenjev
neshvaeni-ostaju-samo-oni-ljudi-koji-ili-sami-ne-znaju-hoe-ili-nisu-vredni-da-budu-shvaeni