Novac nije ništa, moć nije ništa. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesrećni.


novac-nije-mo-nije-mnogi-imaju-i-jedno-i-drugo-a-ipak-su-nesre
herman hesenovacnijenitamoćnitamnogiimajujednodrugoipaksunesrećninovac nijenije ništamoć nijenije ništamnogi imajuimaju ii jednojedno ii drugoipak susu nesrećninovac nije ništamoć nije ništamnogi imaju iimaju i jednoi jedno ijedno i drugoa ipak suipak su nesrećnimnogi imaju i jednoimaju i jedno ii jedno i drugoa ipak su nesrećnimnogi imaju i jedno iimaju i jedno i drugo

Gde god bi se na zemlji pojavilo ono sto se moze nazvati srecom, bilo je satkano od emocija. Novac nije nista, moc nije nista. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ...
gde-god-bi-se-na-zemlji-pojavilo-ono-sto-se-moze-nazvati-srecom-bilo-satkano-od-emocija-novac-nije-nista-moc-nije-nista-mnogi-imaju-i-jedno-i-drugo-a
Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti. -Herman Hese
lepota-nije-video-sam-lepe-mukarce-i-lepe-ene-koji-su-bili-nesre-uprkos-svojoj-lepoti
Ima izvjesnih mislilaca čija filozofija nije ništa drugo, do neki duševni komoditet, neko rimovanje misli. -Ivo Andrić
ima-izvjesnih-mislilaca-ija-filozofija-nije-drugo-do-neki-evni-komoditet-neko-rimovanje-misli