Novac nije ništa, moć nije ništa. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesrećni.


novac-nije-mo-nije-mnogi-imaju-i-jedno-i-drugo-a-ipak-su-nesre
herman hesenovacnijenitamoćnitamnogiimajujednodrugoipaksunesrećninovac nijenije ništamoć nijenije ništamnogi imajuimaju ii jednojedno ii drugoipak susu nesrećninovac nije ništamoć nije ništamnogi imaju iimaju i jednoi jedno ijedno i drugoa ipak suipak su nesrećnimnogi imaju i jednoimaju i jedno ii jedno i drugoa ipak su nesrećnimnogi imaju i jedno iimaju i jedno i drugo

Gde god bi se na zemlji pojavilo ono sto se moze nazvati srecom, bilo je satkano od emocija. Novac nije nista, moc nije nista. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ...Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti.Pisanje nije ništa drugo nego sprovođenje sna.Sloboda nije ništa drugo nego šansa da budeš bolji.Smrt nije ništa drugo nego živeti poražen, a kako je neslavno umirati tako svakog dana.Ima izvjesnih mislilaca čija filozofija nije ništa drugo, do neki duševni komoditet, neko rimovanje misli.