Novac nije motivacijski faktor. Novac me ne uzbuđuje ili čini da bolje igram, jer kad si bogat onda te to ne privlači. Ja sam jednostavno sretan sa loptom na svojoj nozi. Moja motivacija dolazi od igranja igre koju volim. Ukoliko ne bih bio plaćen kao profesionalni fudbaler rado bih igrao besplatno.


novac-nije-motivacijski-faktor-novac-me-ne-uzbuuje-ili-ini-da-bolje-igram-jer-kad-bogat-onda-te-to-ne-privlai-ja-sam-jednostavno-sretan-loptom-na
lionel mesinovacnijemotivacijskifaktormeneuzbuđujeiličinidaboljeigramjerkadbogatondatetoprivlačijasamjednostavnosretanloptomnasvojojnozimojamotivacijadolaziodigranjaigrekojuvolimukolikobihbioplaćenkaoprofesionalnifudbalerradoigraobesplatnonovac nijenije motivacijskimotivacijski faktornovac meme nene uzbuđujeuzbuđuje iliili činičini dada boljebolje igramjer kadkad sisi bogatbogat ondaonda tene privlačija samsam jednostavnojednostavno sretansretan sasa loptomloptom nana svojojsvojoj nozimoja motivacijamotivacija dolazidolazi odod igranjaigranja igreigre kojukoju volimukoliko nene bihbih biobio plaćenplaćen kaokao profesionalniprofesionalni fudbalerfudbaler radorado bihbih igraoigrao besplatnonovac nije motivacijskinije motivacijski faktornovac me neme ne uzbuđujene uzbuđuje iliuzbuđuje ili činiili čini dačini da boljeda bolje igramjer kad sikad si bogatsi bogat ondabogat onda tete to neja sam jednostavnosam jednostavno sretanjednostavno sretan sasretan sa loptomsa loptom naloptom na svojojna svojoj nozimoja motivacija dolazimotivacija dolazi oddolazi od igranjaod igranja igreigranja igre kojuigre koju volimukoliko ne bihne bih biobih bio plaćenbio plaćen kaoplaćen kao profesionalnikao profesionalni fudbalerprofesionalni fudbaler radofudbaler rado bihrado bih igraobih igrao besplatno

Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio. -Čarls Bukovski
volim-samou-ali-nije-mi-neophodna-da-se-izolujem-od-nekog-do-koga-mi-stalo-da-bih-pisao-ako-ne-mogu-da-piem-u-svim-okolnostima-onda-jednostavno-nisam
Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao - do zemlje bih se naživeo. -Matija Bećković
moja-ljubavi-digla-me-toliko-visoko-da-i-kad-bih-pao-do-zemlje-bih-se-naiveo
Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao – do zemlje bih se naživeo. -Matija Bećković
moja-ljubavi-digla-me-toliko-visoko-da-i-kad-bih-pao-do-zemlje-bih-se-naiveo
Mogao bih je jednostavno opisati kao tihu i razložnu osobu punu razumevanja, ali, ruku na srce, to bi bio sasvim pogrešan opis. -Đorđe Balašević
mogao-bih-jednostavno-opisati-kao-tihu-i-razlonu-osobu-punu-razumevanja-ali-ruku-na-srce-to-bi-bio-sasvim-pogrean-opis