Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi.


novac-poput-ruke-ili-noge-ili-ga-koristi-ili-izgubi
henri fordnovacpoputrukeilinogegakoristiizgubinovac jeje poputpoput rukeruke iliili nogeili gaga koristikoristi iliili izgubinovac je poputje poput rukepoput ruke iliruke ili nogeili ga koristiga koristi ilikoristi ili izgubinovac je poput rukeje poput ruke ilipoput ruke ili nogeili ga koristi iliga koristi ili izgubinovac je poput ruke ilije poput ruke ili nogeili ga koristi ili izgubi

Novac je poput đubriva. Morate da ga raširite ili će da smrdi. -Džon Pol Geti
novac-poput-ubriva-morate-da-ga-rairite-ili-e-da-smrdi
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok