Novci kad odlaze imaju sto nogu, a kad dolaze samo dve.


novci-kad-odlaze-imaju-sto-nogu-a-kad-dolaze-samo-dve
narodne poslovicenovcikadodlazeimajustonogudolazesamodvenovci kadkad odlazeodlaze imajuimaju stosto nogukad dolazedolaze samosamo dvenovci kad odlazekad odlaze imajuodlaze imaju stoimaju sto nogua kad dolazekad dolaze samodolaze samo dvenovci kad odlaze imajukad odlaze imaju stoodlaze imaju sto nogua kad dolaze samokad dolaze samo dvenovci kad odlaze imaju stokad odlaze imaju sto nogua kad dolaze samo dve

Pare kad odlaze imaju stotinu nogu, a kad dolaze samo dvije. -Bosanske poslovice
pare-kad-odlaze-imaju-stotinu-nogu-a-kad-dolaze-samo-dvije
Gostima se dva puta veselimo; Kad dolaze i kad odlaze! -Ruske poslovice
gostima-se-dva-puta-veselimo-kad-dolaze-i-kad-odlaze
Pa sve kad trne i sve kad svene, kad tmurno izgleda svet oko mene, u meni živi sto vatrometa nekakvog šarenijeg i lepšeg sveta. -Miroslav Mika Antić
pa-sve-kad-trne-i-sve-kad-svene-kad-tmurno-izgleda-svet-oko-mene-u-meni-ivi-sto-vatrometa-nekakvog-arenijeg-i-lepeg-sveta