Novi telefon Dan 1. Polako ga stavljas na krevet Dan 35. Sa vrata ga bacas na krevet Dan 93. E ljudi aj igramo tenis mojim telefonom


novi-telefon-dan-1-polako-ga-stavljas-na-krevet-dan-35-sa-vrata-ga-bacas-na-krevet-dan-93-e-ljudi-aj-igramo-tenis-mojim-telefonom
novitelefondan1polakogastavljasnakrevet35vratabacas93ljudiajigramotenismojimtelefonomnovi telefontelefon danpolako gaga stavljasstavljas nana krevetkrevet dandan 35sa vratavrata gaga bacasbacas nana krevetkrevet dandan 93e ljudiljudi ajaj igramoigramo tenistenis mojimmojim telefonomnovi telefon dantelefon dan 1polako ga stavljasga stavljas nastavljas na krevetna krevet dankrevet dan 35sa vrata gavrata ga bacasga bacas nabacas na krevetna krevet dankrevet dan 93e ljudi ajljudi aj igramoaj igramo tenisigramo tenis mojimtenis mojim telefonomnovi telefon dan 1polako ga stavljas naga stavljas na krevetstavljas na krevet danna krevet dan 35sa vrata ga bacasvrata ga bacas naga bacas na krevetbacas na krevet danna krevet dan 93e ljudi aj igramoljudi aj igramo tenisaj igramo tenis mojimigramo tenis mojim telefonompolako ga stavljas na krevetga stavljas na krevet danstavljas na krevet dan 35sa vrata ga bacas navrata ga bacas na krevetga bacas na krevet danbacas na krevet dan 93e ljudi aj igramo tenisljudi aj igramo tenis mojimaj igramo tenis mojim telefonom

Dan kada tačno saznamo šta je elektricitet biće najznačajniji datum u istoriji čovečanstva. -Nikola Tesla
dan-kada-no-saznamo-elektricitet-bie-najznaajniji-datum-u-istoriji-oveanstva
Za Dan Zaljubljenih poklonite mi jednu sunku,kobasicu,veknu hleba,topljeni sir, zelenu salatu, i bicu srecna!
za-dan-zaljubljenih-poklonite-mi-jednu-sunkukobasicuveknu-hlebatopljeni-sir-zelenu-salatu-i-bicu-srecna
Dan kada budeš prestao da se takmičiš, je dan kada ćeš pobediti. -Bob Marli
dan-kada-bude-prestao-da-se-takmii-dan-kada-e-pobediti
Muškarac više voli doći kući i zateći raspremljen krevet i srećnu ženu, nego pospremljen krevet i ljutu ženu. -Marlen Ditrih
mukarac-vie-voli-doi-kui-i-zatei-raspremljen-krevet-i-srenu-enu-nego-pospremljen-krevet-i-ljutu-enu