Novogodišnja noć me uvek zastrašuje. Život ne zna ništa o godinama.


novogodinja-no-me-uvek-zastrauje-ivot-ne-zna-o-godinama
Čarls bukovskinovogodinjanoćmeuvekzastraujeŽivotneznanitagodinamanovogodišnja noćnoć meme uvekuvek zastrašujeŽivot nene znazna ništaništa oo godinamanovogodišnja noć menoć me uvekme uvek zastrašujeŽivot ne znane zna ništazna ništa oništa o godinamanovogodišnja noć me uveknoć me uvek zastrašujeŽivot ne zna ništane zna ništa ozna ništa o godinamanovogodišnja noć me uvek zastrašujeŽivot ne zna ništa one zna ništa o godinama

Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Lepa je noć čoveku koji zna da će svanuti dan.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!On ne zna ništa, a misli da zna sve. Ovo jasno ukazuje na sjajnu političku karijeru.Život bez prijateljstva je ništa.Svaki čovekov dan je mračna noć. Niko ne zna šta ga čeka sledećeg trenutka i uprkos tome svi idu napred. Zato što imaju poverenja. Zato što Veruju.