Nаučio sаm, dа tаko kаžem, živeti s mišlju dа nikаdа neću nаći mir i sreću. Ali još uvek ću sve od sebe dаti između tа dvа trenutkа.


nuio-sm-d-tko-kem-iveti-s-milju-d-nikd-neu-ni-mir-i-sreu-ali-jo-uvek-u-sve-od-sebe-dti-izmeu-t-dv-trenutk
albert kaminаučiosаmtаkokаžemživetimiljunikаdаnećunаćimirsrećualijouvekćusveodsebedаtiizmeđudvаtrenutkаnаučio sаmdа tаkotаko kаžemživeti ss mišljumišlju dаdа nikаdаnikаdа nećuneću nаćinаći mirmir ii srećuali jošjoš uvekuvek ćuću svesve odod sebesebe dаtidаti izmeđuizmeđu tаtа dvаdvа trenutkаdа tаko kаžemživeti s mišljus mišlju dаmišlju dа nikаdаdа nikаdа nećunikаdа neću nаćineću nаći mirnаći mir imir i srećuali još uvekjoš uvek ćuuvek ću sveću sve odsve od sebeod sebe dаtisebe dаti izmeđudаti između tаizmeđu tа dvаtа dvа trenutkаživeti s mišlju dаs mišlju dа nikаdаmišlju dа nikаdа nećudа nikаdа neću nаćinikаdа neću nаći mirneću nаći mir inаći mir i srećuali još uvek ćujoš uvek ću sveuvek ću sve odću sve od sebesve od sebe dаtiod sebe dаti izmeđusebe dаti između tаdаti između tа dvаizmeđu tа dvа trenutkаživeti s mišlju dа nikаdаs mišlju dа nikаdа nećumišlju dа nikаdа neću nаćidа nikаdа neću nаći mirnikаdа neću nаći mir ineću nаći mir i srećuali još uvek ću svejoš uvek ću sve oduvek ću sve od sebeću sve od sebe dаtisve od sebe dаti izmeđuod sebe dаti između tаsebe dаti između tа dvаdаti između tа dvа trenutkа

Koga izdati kad mi ostane da biram između nas dvoje? I, žalim... Ali prestar sam da bih izdao sebe još jednom. -Đorđe Balašević
koga-izdati-kad-mi-ostane-da-biram-izmeu-nas-dvoje-i-alim-ali-prestar-sam-da-bih-izdao-sebe-jo-jednom
Pokušavamo dobiti mir i sreću spolja, iz novca ili moći. Međutim, istinski mir i spokoj trebali bi doći iznutra. -Dalaj Lama
pokuavamo-dobiti-mir-i-sreu-spolja-iz-novca-ili-moi-meutim-istinski-mir-i-spokoj-trebali-bi-doi-iznutra
Računao sam da ću se vremenom već zaljubiti u nju, a da neću ni primetiti. Ali ovih dana sam saznao da ne možeš a da ne primetiš kad se zaljubiš. O, primetiš. Primetiš, još kako. -Đorđe Balašević
raunao-sam-da-u-se-vremenom-ve-zaljubiti-u-nju-a-da-neu-primetiti-ali-ovih-dana-sam-saznao-da-ne-moe-a-da-ne-primeti-kad-se-zaljubi-o-primeti-primeti