O ženama treba govoriti samo muškarcima.


o-enama-treba-govoriti-samo-mukarcima
fridrih ničeženamatrebagovoritisamomukarcimao ženamaženama trebatreba govoritigovoriti samosamo muškarcimao ženama trebaženama treba govorititreba govoriti samogovoriti samo muškarcimao ženama treba govoritiženama treba govoriti samotreba govoriti samo muškarcimao ženama treba govoriti samoženama treba govoriti samo muškarcima

Žene ne žele ravnopravnost sa muškarcima- to nije ništa- već sa drugim ženama.Govorim španski sa bogom, italijanski sa ženama, francuski sa muškarcima, i nemački sa mojim konjem.Niko ne veruje lepim ženama. Suviše su lepe da bi bile verne. Takav je slučaj i sa pametnim muškarcima.Ko o drugima hoće govoriti, treba da bude čist pred ogledalom.Nerazumljivo zna govoriti svako, ali govoriti jasno malo njih.Žene su brbljive samo zato što se muškarcima NIŠTA ne može objasniti u dve reči. :)))