O, kako je teško prikriti zločin na svom licu.


o-kako-teko-prikriti-zloin-na-svom-licu
ovidijekakotekoprikritizločinnasvomlicukako jeje teškoteško prikritiprikriti zločinzločin nana svomsvom licukako je teškoje teško prikrititeško prikriti zločinprikriti zločin nazločin na svomna svom licukako je teško prikritije teško prikriti zločinteško prikriti zločin naprikriti zločin na svomzločin na svom licukako je teško prikriti zločinje teško prikriti zločin nateško prikriti zločin na svomprikriti zločin na svom licu

O, kako je teško prikriti zločin na svojem licu. -Ovidije
o-kako-teko-prikriti-zloin-na-svojem-licu
Pronaći dobru ženu, to je teško kao pronaći u svom vrtu izvor petroleuma. -Jovan Dučić
pronai-dobru-enu-to-teko-kao-pronai-u-svom-vrtu-izvor-petroleuma
Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad! -Tin Ujević
kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad