O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.


o-monasi-postoje-dve-vrste-bolesti-fizika-bolest-i-mentalna-bolest-postoje-ljudi-koji-kao-da-su-lieni-fizikih-bolesti-tokom-godinu-ili-dve-ak-i-tokom
budamonasipostojedvevrstebolestifizičkabolestmentalnabolestpostojeljudikojikaodasulienifizičkihbolestitokomgodinuilidvečakstogodinaviealiretkioniovomesvetumentalnezatrenutaksemonihseoslobodilimentalnihnečistoćao monasipostoje dvedve vrstevrste bolestifizička bolestbolest ii mentalnamentalna bolestpostoje ljudiljudi kojikoji kaokao dada susu lišenilišeni fizičkihfizičkih bolestibolesti tokomtokom godinugodinu iliili dvečak ii tokomtokom stosto godinagodina ii višeali retkiretki susu onioni uu ovomeovome svetusvetu kojikoji susu lišenilišeni mentalnementalne bolestibolesti čakčak ii zaza trenutaksem onihonih kojikoji susu sese oslobodilioslobodili mentalnihmentalnih nečistoćapostoje dve vrstedve vrste bolestifizička bolest ibolest i mentalnai mentalna bolestpostoje ljudi kojiljudi koji kaokoji kao dakao da suda su lišenisu lišeni fizičkihlišeni fizičkih bolestifizičkih bolesti tokombolesti tokom godinutokom godinu iligodinu ili dvečak i tokomi tokom stotokom sto godinasto godina igodina i višeali retki suretki su onisu oni uoni u ovomeu ovome svetuovome svetu kojisvetu koji sukoji su lišenisu lišeni mentalnelišeni mentalne bolestimentalne bolesti čakbolesti čak ičak i zai za trenutaksem onih kojionih koji sukoji su sesu se oslobodilise oslobodili mentalnihoslobodili mentalnih nečistoća

Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste. -Napoleon Bonaparta
u-revolucijama-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-ih-diu-i-oni-koji-se-njima-okoriste
Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))
postoje-dve-vrste-ljudioni-kojima-se-sviam-i-oni-koji-nemaju-ukusa
Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima. -Blez Paskal
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima