O, srce, ako ti neznalica kaze da duša propada kao telo, reci mu da cvet propada ali seme ostaje.


o-srce-ako-ti-neznalica-kaze-da-a-propada-kao-telo-reci-mu-da-cvet-propada-ali-seme-ostaje
halil džubransrceakotineznalicakazedaduapropadakaotelorecimucvetalisemeostajeako titi neznalicaneznalica kazekaze dada dušaduša propadapropada kaokao teloreci mumu dada cvetcvet propadapropada aliali semeseme ostajeako ti neznalicati neznalica kazeneznalica kaze dakaze da dušada duša propadaduša propada kaopropada kao teloreci mu damu da cvetda cvet propadacvet propada alipropada ali semeali seme ostajeako ti neznalica kazeti neznalica kaze daneznalica kaze da dušakaze da duša propadada duša propada kaoduša propada kao teloreci mu da cvetmu da cvet propadada cvet propada alicvet propada ali semepropada ali seme ostajeako ti neznalica kaze dati neznalica kaze da dušaneznalica kaze da duša propadakaze da duša propada kaoda duša propada kao teloreci mu da cvet propadamu da cvet propada alida cvet propada ali semecvet propada ali seme ostaje

Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti. -Herman Hese
silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti
Tradicija postaje naša sigurnost, a kada je um siguran on propada. -Džidu Krišnamurti
tradicija-postaje-naa-sigurnost-a-kada-um-siguran-on-propada
Nakazno telo ne unakazuje duh, ali lepota duše krasi telo. -Seneka
nakazno-telo-ne-unakazuje-duh-ali-lepota-e-krasi-telo