O svakome mislimo da je dobar dok ne iskusimo suprotno.


o-svakome-mislimo-da-dobar-dok-ne-iskusimo-suprotno
latinske poslovicesvakomemislimodadobardokneiskusimosuprotnoo svakomesvakome mislimomislimo dada jeje dobardobar dokdok nene iskusimoiskusimo suprotnoo svakome mislimosvakome mislimo damislimo da jeda je dobarje dobar dokdobar dok nedok ne iskusimone iskusimo suprotnoo svakome mislimo dasvakome mislimo da jemislimo da je dobarda je dobar dokje dobar dok nedobar dok ne iskusimodok ne iskusimo suprotnoo svakome mislimo da jesvakome mislimo da je dobarmislimo da je dobar dokda je dobar dok neje dobar dok ne iskusimodobar dok ne iskusimo suprotno

Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-rijetko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-retko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. -Žarko Laušević
ovek-jako-dobar-advokat-za-svoje-greke-i-jako-dobar-sudija-za-e
Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu. -Desanka Maksimović
najbolje-se-oseam-dok-stvaram-ili-bolje-reeno-dok-se-u-meni-stvara-neka-pesma-dok-pripremam-neku-knjigu