O tebi sam ćutao lepše nego što su drugi pričali…


o-tebi-sam-utao-lepe-nego-to-su-drugi-priali
tebisamćutaolepenegotosudrugipričali…o tebitebi samsam ćutaoćutao lepšelepše negonego štošto susu drugidrugi pričali…o tebi samtebi sam ćutaosam ćutao lepšećutao lepše negolepše nego štonego što sušto su drugisu drugi pričali…o tebi sam ćutaotebi sam ćutao lepšesam ćutao lepše negoćutao lepše nego štolepše nego što sunego što su drugišto su drugi pričali…o tebi sam ćutao lepšetebi sam ćutao lepše negosam ćutao lepše nego štoćutao lepše nego što sulepše nego što su druginego što su drugi pričali…

Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
Mnogo ste lepše nasmejane – nego napućene … Mnogo ste lepše u parku – nego na veš mašini … Mnogo ste lepše sa cvetom u ruci – nego telefonom u ...
mnogo-ste-lepe-nasmejane-nego-napuene-mnogo-ste-lepe-u-parku-nego-na-ve-ini-mnogo-ste-lepe-cvetom-u-ruci-nego-telefonom-u
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Nikada ne čini drugome ono, što ne bi želeo da drugi učini tebi. -Konfučije
nikada-ne-ini-drugome-ono-to-ne-bi-eleo-da-drugi-uini-tebi
Nema lepše nade od one što je nikla iz tuge i nema lepših snova od onih što ih rađa bol. -Ivan Cankar
nema-lepe-nade-od-one-to-nikla-iz-tuge-i-nema-lepih-snova-od-onih-to-ih-raa-bol