O ukusima i bojama ne valja se prepirati.


o-ukusima-i-bojama-ne-valja-se-prepirati
latinske posloviceukusimabojamanevaljaseprepiratio ukusimaukusima ii bojamabojama nene valjavalja sese prepiratio ukusima iukusima i bojamai bojama nebojama ne valjane valja sevalja se prepiratio ukusima i bojamaukusima i bojama nei bojama ne valjabojama ne valja sene valja se prepiratio ukusima i bojama neukusima i bojama ne valjai bojama ne valja sebojama ne valja se prepirati

De gustibus non est disputandum – O ukusima ne treba raspravljati. -Latinske poslovice
de-gustibus-non-disputandum-o-ukusima-ne-treba-raspravljati