Obični ljudi ne shvataju da se oni koji se zaista bave filozofijom zapravo direktno pripremaju za smrt.


obi-ljudi-ne-shvataju-da-se-oni-koji-se-zaista-bave-filozofijom-zapravo-direktno-pripremaju-za-smrt
sokratobičniljudineshvatajudaseonikojizaistabavefilozofijomzapravodirektnopripremajuzasmrtobični ljudiljudi nene shvatajushvataju dada sese onioni kojikoji sese zaistazaista bavebave filozofijomfilozofijom zapravozapravo direktnodirektno pripremajupripremaju zaza smrtobični ljudi neljudi ne shvatajune shvataju dashvataju da seda se onise oni kojioni koji sekoji se zaistase zaista bavezaista bave filozofijombave filozofijom zapravofilozofijom zapravo direktnozapravo direktno pripremajudirektno pripremaju zapripremaju za smrtobični ljudi ne shvatajuljudi ne shvataju dane shvataju da seshvataju da se onida se oni kojise oni koji seoni koji se zaistakoji se zaista bavese zaista bave filozofijomzaista bave filozofijom zapravobave filozofijom zapravo direktnofilozofijom zapravo direktno pripremajuzapravo direktno pripremaju zadirektno pripremaju za smrtobični ljudi ne shvataju daljudi ne shvataju da sene shvataju da se onishvataju da se oni kojida se oni koji sese oni koji se zaistaoni koji se zaista bavekoji se zaista bave filozofijomse zaista bave filozofijom zapravozaista bave filozofijom zapravo direktnobave filozofijom zapravo direktno pripremajufilozofijom zapravo direktno pripremaju zazapravo direktno pripremaju za smrt

Nemojte juriti nikoga. Budite svoji i naporno radite. Pravi ljudi, oni koji zaista zaslužuju mesto u vašem životu, će doći sami. -Vil Smit
nemojte-juriti-nikoga-budite-svoji-i-naporno-radite-pravi-ljudi-oni-koji-zaista-zasluuju-mesto-u-vaem-ivotu-e-doi-sami
Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. -Leonardo da Vinči
postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide
Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste. -Napoleon Bonaparta
u-revolucijama-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-ih-diu-i-oni-koji-se-njima-okoriste
Neki ljudi nikada ne polude. Kakve zaista užasne živote oni vode. -Čarls Bukovski
neki-ljudi-nikada-ne-polude-kakve-zaista-uasne-ivote-oni-vode