Obično mrzimo one koje ne možemo da prezremo.


obino-mrzimo-one-koje-ne-moemo-da-prezremo
denis diderotobičnomrzimoonekojenemožemodaprezremoobično mrzimomrzimo oneone kojekoje nene možemomožemo dada prezremoobično mrzimo onemrzimo one kojeone koje nekoje ne možemone možemo damožemo da prezremoobično mrzimo one kojemrzimo one koje neone koje ne možemokoje ne možemo dane možemo da prezremoobično mrzimo one koje nemrzimo one koje ne možemoone koje ne možemo dakoje ne možemo da prezremo

Ne možemo da utičemo na to s koje će strane vetar duvati ali možemo da podesimo jedra.
ne-moemo-da-utiemo-na-to-s-koje-e-strane-vetar-duvati-ali-moemo-da-podesimo-jedra
Ako nekog mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje. -Herman Hese
ako-nekog-mrzimo-onda-u-njegovom-liku-mrzimo-neto-to-usaeno-u-nama-samima-ono-to-nije-u-nama-samima-to-nas-ne-uzbuuje
Lako možemo oprostiti djetetu koje se boji mraka. Prava tragedija u životu su ljudi koji se boje svjetlosti. -Platon
lako-moemo-oprostiti-djetetu-koje-se-boji-mraka-prava-tragedija-u-ivotu-su-ljudi-koji-se-boje-svjetlosti
Ne možemo ljude svemu naučiti; možemo im jedino pomoći da to otkriju unutar njih samih. -Galileo Galilej
ne-moemo-ljude-svemu-nauiti-moemo-im-jedino-pomoi-da-to-otkriju-unutar-njih-samih
Svi mi koji mrzimo kad nam diler proda los kokain!
svi-mi-koji-mrzimo-kad-nam-diler-proda-los-kokain