Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta.


obraz-nema-vie-od-dva-prsta-ali-vie-vredi-od-dva-sveta
srpske posloviceobraznemavieoddvaprstaalivredisvetaobraz nemanema viševiše odod dvadva prstaali viševiše vredivredi odod dvadva svetaobraz nema višenema više odviše od dvaod dva prstaali više vrediviše vredi odvredi od dvaod dva svetaobraz nema više odnema više od dvaviše od dva prstaali više vredi odviše vredi od dvavredi od dva svetaobraz nema više od dvanema više od dva prstaali više vredi od dvaviše vredi od dva sveta

Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika. -Ivo Andric
postoje-dva-sveta-izmeu-kojih-nema-i-ne-moe-biti-pravog-dodira-mogunosti-sporazuma-dva-strana-sveta-osuena-na-veiti-rat-u-hiljadu-oblika
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati
Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali. -Bendžamin Dizraeli
priroda-nam-dala-dva-uha-ali-samo-jedan-jezik-da-bismo-vie-sluali-a-manje-priali
Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…
daljina-moe-razdvojiti-dva-tela-ali-ne-i-dva-srca-koja-se-vole