Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da


obrazovanje-se-ne-sastoji-od-toga-koliko-ste-zapamtili-ili-koliko-znate-sastoji-se-od-toga-da
anatol fransobrazovanjesenesastojiodtogakolikostezapamtiliiliznatesastojidaobrazovanje sese nene sastojisastoji odod togatoga kolikokoliko steste zapamtilizapamtili iliili kolikokoliko znatesastoji sese odod togatoga daobrazovanje se nese ne sastojine sastoji odsastoji od togaod toga kolikotoga koliko stekoliko ste zapamtiliste zapamtili ilizapamtili ili kolikoili koliko znatesastoji se odse od togaod toga daobrazovanje se ne sastojise ne sastoji odne sastoji od togasastoji od toga kolikood toga koliko stetoga koliko ste zapamtilikoliko ste zapamtili iliste zapamtili ili kolikozapamtili ili koliko znatesastoji se od togase od toga daobrazovanje se ne sastoji odse ne sastoji od togane sastoji od toga kolikosastoji od toga koliko steod toga koliko ste zapamtilitoga koliko ste zapamtili ilikoliko ste zapamtili ili kolikoste zapamtili ili koliko znatesastoji se od toga da

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne. -Anatol Frans
obrazovanje-se-ne-sastoji-od-toga-koliko-ste-zapamtili-ili-koliko-znate-sastoji-se-od-toga-da-razlikujete-koliko-znate-a-koliko-ne
Sve treba pojednostavniti koliko je god moguće, ali ne više od toga. -Albert Ajnštajn
sve-treba-pojednostavniti-koliko-god-mogue-ali-ne-vie-od-toga
Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, ma koliko patnje iz toga proizašlo. -Rabindranat Tagor
samo-ono-to-inimo-iz-ljubavi-inimo-slobodno-koliko-patnje-iz-toga-proizalo
Civilizaciju ne smemo suditi i ceniti na temelju toga koliku je moć ostvarila, već po tome koliko je u svojim zakonima i delima izrazila ljubav prema čoveku. -Rabindranat Tagor
civilizaciju-ne-smemo-suditi-i-ceniti-na-temelju-toga-koliku-mo-ostvarila-ve-po-tome-koliko-u-svojim-zakonima-i-delima-izrazila-ljubav-prema-oveku
Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku. -Paulo Koeljo
premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku
Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja! -Arčibald Rajs
koliko-ste-samo-linih-i-jo-gore-koliko-ste-gubitaka-po-svoju-zemlju-podneli-zbog-tog-olakog-dangubljenja